tomodachi to, watashi no story~ kami suka, kami bahagia, kami gembira..